Wat te doen bij een muffe geur in huis

Wat te doen bij een muffe geur in huis?

Een muffe geur in huis? Het kan zelfs zo zijn dat je het zelf nog niet merkt maar dat het een bezoeker opvalt. Een muffe geur in huis is vrijwel altijd het gevolg van te veel vocht in huis. Dat kan in een bepaalde ruimte zijn, maar zich ook door het hele huis verspreiden. Je wilt uiteraard de muffe geur verwijderen, maar het is vaak niet het hele probleem. Te veel vocht leidt zeker in een donkere ruimte al gauw tot schimmels en bacteriën die allerlei materialen kunnen aantasten. Als het huis erg vochtig is, zullen slakken ook vaak hun opwachting komen maken.

Waardoor ontstaat die vochtigheid?

Huizen in ons land worden in het algemeen erg goed geïsoleerd om energie te besparen. Vaak wordt door de bewoners dan nog wel eens vergeten dat ventileren ook noodzakelijk is. Het lijkt soms vreemd om te ventileren als je juist de warmte in huis wilt houden. Maar als er niet geventileerd wordt, is de kans aanwezig dat er vocht gaat optreden. Hierbij denk je misschien vooral aan de badkamer, maar dit kan in iedere kamer of ruimte gebeuren.

Een tweede belangrijke oorzaak van vocht in huis is een gebroken leiding. Als de breuk niet goed zichtbaar is en het lekkende water zich bijvoorbeeld onder de vloer verzameld, is het goed mogelijk dat lekkage gedurende een lange tijd verborgen blijft.

De meest voorkomende oorzaak van een vochtig huis is wellicht het water dat zich in de kruipruimte verzamelt. De bodem in ons land in nu eenmaal vaak erg vochtig. Als de kruipruimte niet is geïsoleerd, bestaat de kans dat het vocht daar omhoog kruipt via de muren naar de rest van het huis.

Wat zijn de oplossingen?

Een muffe geur verwijderen begint uiteraard bij het oplossen van het vochtprobleem en dat is niet altijd zo eenvoudig. Er zijn diverse vochtvreters in de handel die het vochtgehalte in ieder geval omlaag kunnen brengen. Een luchtontvochtiger kan een meer permanente oplossing bieden. Daarnaast is het altijd noodzakelijk dat de ruimte goed wordt schoongemaakt. Dat is beslist geen aangename klus en schimmels en bacteriën kunnen ook schadelijk zijn voor je gezondheid. Let derhalve altijd goed op bij een dergelijke klus en draag beschermende kleding. Waarschijnlijk kan je met deze korte termijn oplossingen de muffe geur in iedere geval beperken of tijdelijk verwijderen.

Het probleem bij de kern aanpakken

Als duidelijk is dat het vochtprobleem veroorzaakt wordt door lekkage of vochtophoping in de kruipruimte zak er meer moeten gebeuren om te voorkomen dat je last blijft houden van vocht in je woning. Een specialist op het gebied van vochtbestrijding is dan beslist een goede optie om een deskundige analyse te laten maken van de oorzaken. Een lekkage kan vaak relatief eenvoudig worden opgelost. Als de kruipruimte het basisprobleem vormt, zal isolatie al snel aan de orde komen. Dat kan ook op diverse manieren gebeuren en de specialist zal je vaak op meerdere opties wijzen. Wist je trouwens dat voor dit soort isolatie ook een subsidie mogelijk is. Informeer maar eens bij je gemeente.