Energietransitie wat en waarom

Energietransitie: wat en waarom

Het woord vliegt je waarschijnlijk regelmatig om de oren: de energietransitie. Het is wereldwijd een belangrijk punt van aandacht, maar wat houdt het nu precies in? Wat heeft het te maken met de klimaatverandering? En waarom is een transitie eigenlijk nodig?

Duurzaam systeem

Energietransitie betekent zoveel als het overgaan op een energiesysteem dat helemaal anders van aard is dan het huidige systeem. Ofwel, van een systeem waarbij energie gewonnen wordt uit fossiele brandstoffen zoals olie en gas, naar een systeem waarbij energie opgewekt wordt uit duurzame bronnen zoals wind, water en zon.

Klimaatverandering

Het gebruik van energie hangt direct samen met de klimaatverandering. Door de toenemende uitstoot van broeikasgassen die fossiele brandstoffen veroorzaken, verandert het klimaat. Koolstofdioxide en methaan zijn stoffen die ervoor zorgen dat de gemiddelde temperatuur op aarde en de zeespiegel stijgen. Ook zorgt het winnen van de fossiele brandstoffen voor veel schade aan de natuur en het milieu.

Klimaatakkoord

Hoewel de gevolgen van de veelvuldige uitstoot van broeikasgassen nog niet overal te merken zijn, is er in sommige landen wel meer droogte, extremer weer of zijn er andere natuurverschijnselen die het gevolg zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de klimaatverandering in de toekomst te beperken, is er in 2015 een Klimaatakkoord in Parijs gesloten, waarin de verandering van energiesysteem vastgelegd is. Duurzame energie en zo het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, is een van de kerndoelen van de transitie.

Duurzame energie

Met duurzame energie wordt bedoeld: energie die je opwekt uit bronnen die nooit opraken. Denk aan zonne-energie of windenergie; de zon en de wind zijn er al, daar hoeven we niets voor te doen, alleen systemen bouwen die zorgen dat de energie die eruit voortkomt daadwerkelijk wordt gebruikt en ook op het juiste moment. De windmolens zijn al langer onderdeel van het Hollandse landschap, het gebruik van zonne-energie door middel van zonnepanelen is in opkomst. Dit is bij aanschaf een investering, maar je verdient het uiteindelijk terug door een relatief goedkope energie rekening. Duurzame energie wordt ook wel ‘groene energie’ genoemd. De nadelige effecten van energie uit fossiele brandstoffen is voor veel mensen een reden om over te stappen naar een energieleverancier die in groene stroom voorziet.

Kortom, het doel van de energietransitie is een energiesysteem dat helemaal uit natuurlijke bronnen bestaat. Op deze manier wordt de uitstoot van broeikasgassen fors verminderd, waarop de klimaatverandering ook zal verminderen en verdere schade aan het milieu beperkt wordt.